HAVREFJELLERKLÆRINGEN

  Opplevelser  ♦  Natur  ♦  Stillhet  

Velforeningen har en visjon om at de 3 kjerneverdiene skal bli reelle for alle som oppholder seg her.

Målene: Et godt sted å være. Rekreasjonsområde for folk i alle aldre.
Gi mulighet for opplevelser i naturen.
Lage fellesskap mellom mennesker.

Midlene: Vise respekt for medmennesker.
Vise respekt for naturens flora og fauna.
Bidra til fellesskapet, i aktiviteter og dugnad.
Unngå forurensninger av enhver art, både i naturen og i nærmiljøet.
La ny kunnskap og gammel klokskap få gode vilkår.

Resultat: Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.

Erklæringen:   Havrefjell skal inspirere mennesker til å få fram det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfold at alle kan bidra og delta.