Styresammensetning

Runar Holm Næss leder   904 05 760   Fellesmail til styret
Halstein Larsen nestleder   907 94 014   Fellesmail til styret
Leif Inge Urfjell kasserer   920 57 621   Leif Inge direkte
Adrian Bjanger sekretær   400 76 613   Fellesmail til styret
Catharina Røsand styremedlem   909 39 098   Fellesmail til styret
John Viggo Larsen styremedlem   922 93 732   Fellesmail til styret

Revisor
Atle Berg Kirkevold

Valgkomiteen
Ikke valgt
Aktivitetskomiteen
Ikke valgt
Fiskekomiteen
Ikke valgt