VEDTEKTER

Årsmøtetreferat 2018 (norsk)  
Årsmøtetreferat 2017 (norsk)  
Årsmøtetreferat 2016 (norsk)  
Årsmøtetreferat 2015 (norsk) (tysk) 
Årsmøtetreferat 2014  
Årsmøtetreferat 2013 (norsk)  
Vedtekter (revidert 2011)  
Årsmøtetreferat 2009 
Referatet fra medlemsmøte, 7 november 2009