NØDPLAKAT

Mange hytter har ikke veiadresse. Det gir utfordringer for redningsmannskapene.
Redningsmannskaper opplever ofte at folk som er i akutt nød ikke klarer å redegjøre for hvor de er. Det kan medføre at nødetatene mister verdifull tid og kan gi de alvorligste konsekvenser. En nødplakat kan berge liv.

Lett å skaffe
Nødplakatene oppgir nøyaktig posisjon slik at du kan fortelle eksakt hvor du er, og gjør søk etter skadde personer betydelig lettere for redningsmannskapene. Ved noen enkle trinn kan man skaffe seg nødplakat til hytta si på norgeskart.no.

Kartverkets nettsiden finner du også en beskrivelse til å lage nodplakatet.